En son yayınlanan Dünya Bankası Raporuna göre Türkiye, 2003 yılından bu yana öğrenci performansının arttırılması ve eşitliğin artması açısından önemli ölçüde gelişme sağlamıştır. Türkiye'deki sosyo-ekonomik gelişmeler, okullardaki müfredatlarda yapılan yenilikler, eğitim ve öğretim materyallerinin modernize edilmesi, ulusal ve uluslararası değerlendirme ve izleme sistemlerinin iyileşmesiyle doğru orantıda eğitimde verimlilik artmış ve bunun sonucu olarak önemli ölçüde iyileşme sağlanmıştır.